آمنه اسدی

تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۸ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر

امروز قبل از انجام عصب کشی دندونام اینقدر استرس داشتم که قلبم داشت میومد تو دهنم ولی بعدش اینقدر پشیمون شدم که چرا اینقدر به خودم استرس دادم از بس دست آقای دکتر سبک بود حتی خودشون هم باور نمیکردن من درد ندارم چون ریشه دندون من اینقدر بلند بود که بهش نمی رسیدن و من میگفتم درد ندارم خودشون و دستیارشون باورشون نمی شد، می گفتن شاید خواب رفتی اینجوری میگی……