پ.بهادرزاده

تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۸ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر

پسر من هم دندون عقلشو جراحی کردن خدمت شما واقعا نه دردی داشتن نه اذیت شدن ممنون از کار عالی شما دکتر اعتمادی فر