آیا ارتودنسی باعث پوسیدگی دندانها می شود؟

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر

اشتراک‌گذاری:

خیر ارتودنسی باعث پوسیدگی نمی شود عدم رعایت بهداشت در دوران ارتودنسی می تواند پوسیدگی دندان را به همراه داشته باشد.