ایا ارتودنسی باعث پوسیدگی دندانها می شود؟

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر

اشتراک‌گذاری:

خیر اما در ارتودنسی مراقبت بهداشت بسیار اهمیت دارد .