ایا ارتودنسی درد دارد؟

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر

اشتراک‌گذاری:

خیر درد ندارد و حتی بی حسی هم نیاز نیست.