فیشور سیلانت

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر

اشتراک‌گذاری:

بهداشت و مراقبت از دندان اطفال به دو بخش پیشگیری و درمان تقسیم می شوند.

پیشگیری:
منظور کارهایی هست که جلوگیری میکنه از پوسیدگی دندانها که شامل فلوراید تراپی و فیشور سیلانت می باشند.

فلوراید تراپی :
فلوراید تراپی برای محافظت از دندانها می باشد در فلوراید تراپی ، فلوراید با یک براش مخصوص روی دندانها کشیده می شود . فلوراید تراپی باید به صورت دوره های مرتب انجام شود تا تاثیر گذار باشد.جهت اطلاع والدین باید بگوییم هیچ بی حسی درد و ناراحتی در این درمان نیست.

 

فیشور سیلانت:
در فیشور سیلانت هم هدف محافظت از دندانهای دایمی می باشد . ماده مخصوصی روی شیارهای سطح دندان کشیده می شود تا عمق این شیارها بسته شود این کار برای دندانهای دایمی انجام می شود تا مواد غذایی به عمق شیارها نفوذ نکند این درمان پیشگیرانه باید به صورت دوره ای و مرتب انجام شود تا تاثیر گذار باشد.

در ویدئو زیر توضیحات کامل را می توانید ببینید: