ترمیم و عصب کشی دندان

Restoration and Neurotoxicity

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ dr etemadifar

Share:

what is a filling?

 

پر کردن یکی از اساسی ترین روش های ترمیم دندان برای دندانهایی بکار می رود که دارای سوراخهایی هستند که در اثر پوسیدگی ایجاد شده است. اکثر مواد پر کننده ای که اکنون استفاده می شود با رنگ دندانهای طبیعی دندان مطابقت دارد اما در بعضی موارد از طلا یا آمالگام (ترکیب مخلوط) به دلیل موقعیت و ماهیت پر شدن استفاده می شود.

why might i need a filling?

We might suggest a filling:

  • • If you have an area of decay but the surrounding tooth is sound
  • • Part of a tooth has been lost and can be’ made good’ with a filling

what is the benefit for me?

A filling is a simple way to restore a tooth suffering from decay and can play an important role in helping to keep it fully functioning for many more years.

 

root canal treatment

 

what is a root canal treatment?

A root canal treatment is the removal of the innermost soft tissue of the tooth after it has become infected or inflamed. The root canal is then cleaned and filled to prevent any further infection.

why might i need a root canal treatment?

why might i need a root canal treatment?

  • If the innermost soft tissues of a tooth are infected or inflamed
  • If a tooth has prolonged sensitivity to heat or cold
  • If there is an abscess at the base of the root canal
  • To save a tooth that would otherwise need extraction

 

what is the benefit for me?

Having a root canal treatment can save a tooth that would otherwise have been extracted. After root canal treatment the tooth has no vital tissues within, however the vital tissues surrounding the root are preserved. A tooth given this treatment can function normally and can be maintained with routine dental care and oral hygiene measures.

 

Video tutorial on how to denervate teeth:

 

 

Care after repair or filling:

تا دو ساعت بعد از ترمیم چیزی نخورید چون امکان شکستن بسیار زیاد است . مواد رنگی تابیست و چهار ساعت مصرف نکنید زیرا کامپوزیت رنگ میگیرد. مسواک و نخ مرتب بکشید . بعد از ترمیم ممکنه ترمیم دندان بلند باشه اما بدلیل بی حس بودن دندان متوجه آن نشوید پس بعد از بی حسی و پس از گذشت دو ساعت از درمان غذا بجوید ،تا اگر بلند بود برای شما پالیش انجام شود.خوردن ته دیگ شکستن آجیل ، مغز بادام و پسته سفت، نان خشک و …می تواند به دندان ترمیم شده آسیب بزند لطفا این موضوع را مدنظر قرار دهید دندان ترمیم شده مثل چینی بند زده میباشد مسواک و نخ حتما رعایت شود تا دندان مجدد پوسیده نشود. بسیار دیده می شود که عدم مراقبت باعث پوسیدگی دندان از سمت دیگر می شود . دندان را چهار وجه در نظر بگیرید اگر یک وجه ترمیم شد ممکن است از وجه دیگر مجدد پوسیده شود پس چنانچه دندان ترمیم شده پوسیده شد مقصر پزشک نیست بلکه عدم مراقبت می باشد. بعد از درمان تا مدتی حس ترکیدگی و فشار خواهید داشت پس نگران نباشید.چون مواد زیادی داخل دندان گذاشته میشود تا پس از کاهش حجم مشکلی جهت درمان بوجود نیاد. تا مدتها بعد از درمان حساسیت دندانی خواهید داشت مکن است تا ۶ ماه هم ادامه داشته باشد. دقت کنید در زمان انجام ترمیم بلند نشوید دهان را باز و بسته نکنید و اجازه بدهید بزاق توسط پزشک کنترل شود زیرا وجود بزاق باعث می شود ترمیم دندان بیفتد.

 

The tooth has several parts. If one corner is restored and you do not take care of it, it may rot again from another corner and this decay will go under the previous restoration and the restoration will be completely removed from the tooth.

دقت کنید که چکاپ ۶ ماهه بعد از درمان انجام بدهید.