بایگانی مطالب موضوع ""

آیا جراحی ایمپلنت همزمان با کشیدن دندان انجام می شود؟

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

ایمپلنت ها چه تفاوت هایی دارند؟

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

ایا امکان بازگشت ارتودنسی وجود دارد؟

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

ایا ارتودنسی باعث پوسیدگی دندانها می شود؟

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

ایا ارتودنسی درد دارد؟

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

آیا ارتودنسی عوارضی دارد؟

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

هزینه ارتودنسی بصورت اقساطی می باشد؟

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

ارتودنسی معمولا چقدر طول می کشد؟

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

از چه سنی تا چه زمانی می توان درمان ارتودنسی انجام داد؟

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

آیا کشیدن ۴دندان در ارتودنسی علمی است؟

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

آیا ارتودنسی باعث پوسیدگی دندانها می شود؟

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

آیا بعد از ارتودنسی درد داریم؟

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه