بایگانی مطالب موضوع ""

بوتاکس

تاریخ: ۴ بهمن ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

فلورایدتراپی

تاریخ: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

فیشور سیلانت

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

لمینیت

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

بلچینگ دندان

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

جرم گیری دندان

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

افزایش طول تاج لثه

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

عفونت لثه

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

ونیرکامپوزیت دندان

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

دندانپزشکی اطفال

اطفال

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

ایمپلنت

ایمپلنت

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه

روکش دندانی

روکش های دندانی

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ نویسنده: دکتر اعتمادی‌فر بدون دیدگاه